Безбедност и Здравље на раду

 

 

 

· СПЕЦИЈАЛНА МЕТОДА РЕВИЗИЈЕ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

 

Безбедност је основна вредност, безбедност је веома важна за пословање.

 

Безбедност на раду представља стратешку додату вредност, која ствара јаку везу измећу смањења повреда на радном месту и побољшава пословне перформансе, пословног учинка.

 

Све повреде и обољења на раду могу и требају бити спречени и циљ треба да буде НУЛА несрећа. Неопходно је уложити напоре и велики рад, а посебно на превенцији која је кључ на путу смањивања повреда и циљу НУЛА несрећа на раду

 

На којем нивоу и у којем стању се тренутно налази ваша фирма када је у питању заштита безбедности и здравља на раду?

 

За добијање одговора на ово питање нудимо вам услугу процене СПЕЦИЈАЛНОМ МЕТОДОМ РЕВИЗИЈЕ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, са израдом АКЦИОНОГ ПЛАНА.

 

Процену обавља стручно лице за безбедност и здравље на раду са дугогодишњим искуством стеченим у нашој земљи и иностранству.

 

· ДОКУМЕНТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

 

Израда свих врста докумената у складу са законском регулативом

 

 

 

 

Душан Свилар

Стручно лице за безбедност и здравља на раду

Инжењер пољопривреде

Телефон: 060 8222 102

Е-пошта: dsvilar@mts.rs

 

 

Не продавати особама испод 18 година.

Copyright © 2022